Vereniging de Wieker Hofzengers bestaat uit leden, onder leiding van een bestuur bestaand uit 3 personen.
De zangers, dirigent, manager en floor manager zijn de actieve leden.
Een aantal oud zangers en sympathisanten zijn steunende leden en verlenen soms hand- en spandiensten.
Sponsoren verlenen de vereniging faciliteiten, waardoor activiteiten mogelijk worden.